Wat is een VvE (Vereniging van Eigenaren)?

Wanneer u een appartement in een complex met meerdere appartementen koopt, dan koopt u een zogenaamd appartementsrecht. Hiermee bent u mede-eigenaar van het gehele gebouw en bent u volgens het recht automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Als lid van de VvE bent u samen met de medebewoners verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

De splitsing van appartementsrechten legt men vast in een notariële akte: De splitsingsakte. In de splitsingsakte staat beschreven wat de gemeenschappelijke en wat de privé gedeelten van het gebouw zijn, wat uw aandeel is in het gehele pand en wat uw aandeel in de kosten van de VvE is. Daarnaast bevat de splitsingsakte het splitsingsreglement en de splitsingstekening. In het splitsingsreglement staat vermeld hoe de VvE moet functioneren en in splitsingstekening staan alle privé-gedeelten van het pand precies ingetekend.

Naast de splitsingsakte kan een Vereniging van eigenaren kiezen om een huishoudelijk reglement op te stellen. Het huishoudelijk reglement beschrijft enkele regels van praktische aard, zoals kleurstelling van en binnen het gebouw, het gebruik van gemeenschappelijke installaties, en andere regels die door de eigenaars gewenst zijn.

Organen van de VvE

De Vereniging van Eigenaren bestaat uit 4 organen:

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV)
  De ALV bestaande uit de eigenaren is het hoogste orgaan en neemt de beslissingen over het onderhoud van het gehele pand en andere gemeenschappelijke belangen. De besluiten die genomen worden tijdens de ALV moeten worden uitgevoerd door het dagelijkse bestuur. Wilt u meer weten over wat er tijdens de vergadering wordt besproken? Bekijk de pagina Algemene Ledenvergadering

 • Het (Dagelijks) Bestuur
  Het dagelijkse bestuur kan bestaan uit één of meerdere eigenaren of worden uitbesteed aan een professionele beheerder zoals Atrium Vastgoedmanagement. Naast het uitvoeren van besluiten, genomen tijdens de ALV is het bestuur verantwoordelijk voor het (minimaal) één keer per jaar uitschrijven van een vergadering van eigenaren en het verzorgen van de agenda waarin tenminste de begroting en de exploitatierekening (resultatenrekening) zijn opgenomen.

 • De voorzitter van de vergadering 
  De voorzitter van de vergadering leidt de vergadering en zorgt ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt punten bespreekbaar te maken. De voorzitter is dus geen bestuurder en heeft daarmee een beperkte beslissingsbevoegdheid.

 • De kascontrolecommissie (KC)
  De kascontrolecommissie is verantwoordelijk voor het controleren van het financiële beleid van het bestuur. Aan de hand van hun bevindingen adviseren zij de Algemene Ledenvergadering.

Wat doet het bestuur?

De eigenaren kiezen uit de leden van de VvE een voorzitter en stellen vervolgens een bestuur aan. Het bestuur zorgt ervoor dat de besluiten worden uitgevoerd, die de leden in de VvE-vergaderingen genomen hebben. Daarnaast regelt het bestuur onder meer het:

 • opstellen van een meerjarenonderhoudsplan;
 • vaststellen van de periodieke geldelijke bijdragen aan de vereniging;
 • beheren van de financiën;
 • bijeenroepen van vergaderingen;
 • notuleren van vergaderingen;
 • begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden;
 • afsluiten van verzekeringen;
 • voeren van beleid;
 • verzorgen van juridische aspecten;
 • verzorgen van fiscale aspecten.

 

Bestuur uitbesteden?

Het besturen van een VvE is niet eenvoudig. Het is daarom raadzaam de functie van bestuurder uit te besteden aan een professioneel VvE beheerder. Deze kan zowel het administratieve, financiële beheer en/of het technische beheer op zich nemen. Wij zijn u graag van dienst! 

Offerte aanvragen