Assurantiën Dienstenwijzer

 

 

Zo zijn wij u graag van dienst

Wij bemiddelen in verzekeringen voor VvE’s. Dat wil zeggen dat wij u informatie geven over de producten, waarin wij bemiddelen en de belangrijkste kenmerken hiervan. Wij kunnen de aanvraag voor u indienen bij de verzekeraar en u helpen in geval van schade. Het opmaken van de polis, het incasseren van de premie en het behandelen van eventuele schades verzorgt de verzekeraar of zijn gevolmachtigde agent. Wij adviseren heel nadrukkelijk niet. Als u wel advies wenst, verzoeken wij u dat tijdig aan te geven. Wij brengen u dan in contact met een adviseur van In-Staet.

Samenspel met u

Voor een optimale dienstverlening is het van belang dat onze klanten hieraan meewerken. Daarom vragen wij aan u:

  • Informatie over lopende verzekeringen
  • Informatie over wijzigingen: ontvangen stukken te controleren
  • Schades direct melden
  • Eerlijke informatie

Beloning

Indien u een verzekering afsluit ontvangt de bemiddelaar, waar wij bij zijn aangesloten, van de verzekeringsmaatschappij hierover provisie. Op uw verzoek maken wij u inzichtelijk hoeveel provisie door de verzekeraar wordt betaald ten aanzien van uw verzekeringen. Onze werkzaamheden worden door u als VvE betaald.

Wet Financiële Dienstverlening

Op onze dienstverlening op het gebied van verzekeringen is de wet financiële dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken.

Juridische positie

Wij zijn een aangesloten instelling bij In-Staet. Dit betekent dat wij niet over een zelfstandige vergunning beschikken om te mogen bemiddelen in schadeverzekeringen. Onze dienstverlening vindt dan ook altijd in overleg met In-Staet plaats.

Onze gegevens

Atrium vastgoedmanagement B.V.
Regulusweg 11 | 2516AC Den Haag 
Postbus 61172 | 2506AD Den Haag

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 27250213

WFT vergunning

Wij staan ingeschreven in het register van de AFM (autoriteit Financiële markten) onder nummer 12046772 als aangesloten instelling van In-Staet B.V. met de bevoegdheid het bemiddelen in schadeverzekeringen

Klachten

Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat bij ons kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch doen of schriftelijk ter attentie van de directie. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie. Als wij er samen niet uitkomen kunt u de klacht indienen bij:

In-Staet B.V.
De Bruyn Kopsstraat 15
2288 EC Rijswijk

Wordt een klacht geheel of gedeeltelijk afgewezen, dan kunnen consumenten binnen drie maanden hun klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag). Het burgelijke proces recht geldt voor bedrijven en rechtspersonen.