Onderwijsvastgoed

Nu schoolbesturen steeds minder kunnen vertrouwen op de gemeente voor het onderhoud van de schoolgebouwen die zij gebruiken, nemen zij steeds meer zelf de verantwoordelijkheid. Ze willen en moeten weten hoe het gesteld is met de kwaliteit, welke financiële verantwoording dit met zich meebrengt en hoe ze met beperkte middelen zo slim mogelijk kunnen investeren.

Kwaliteit

Door de kwaliteit als uitgangspunt te nemen, ontstaat er een beter onderbouwd en constructief gesprek met de gemeente over het gebruik van investeringsgelden. Adequate huisvesting gaat niet langer alleen over het bijbouwen bij groei, maar vooral over het aanpassen aan het onderwijsconcept, de beleving van kinderen, ouders en personeel, en het comfort van het gebouw. Deze aspecten bepalen de levensduur van het gebouw. Sturing op bedrijfsvoering en onderhoud van het gebouw levert de middelen, het moment van investeren en input voor de huisvestingsstrategie.

Atrium beheert divers onderwijsvastgoed en adviseert u graag over de mogelijkheden van onze dienstverlening voor uw onderwijsvastgoed. 

Kom met ons in contact >

Onderhoud van uw schoolgebouw?

Is uw schoolgebouw bij ons in beheer en heeft u een onderhoudsverzoek, dan verzoeken wij u deze via het Informant Portaal bij ons te melden. Na ontvangst van uw melding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

Informant Portaal >

Huisvestingsstrategie

Binnen de huisvestingsstrategie is het ook belangrijk om de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor huisvesting verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Dit om meer samenwerking, collectiviteit en shared service te bevorderen. Deze ontwikkeling is niet alleen relevant voor de dagelijkse praktijk, maar ook omdat strategieën gebaseerd dienen te zijn op actuele informatie en gericht moeten zijn op meerjarige ontwikkelingen, waarbij het gebouw een positieve bijdrage levert aan de leeromgeving en de kwaliteit van het onderwijs. Gebruik de onderstaande stappen als hulpmiddel bij het opstellen van uw huisvestingsstrategie:

Stap 1:
Zorg dat de basisinformatie op orde is

 • Meerjaren onderhoudsplanning

 • Binnenklimaat meting
 • Exploitatiekosten
 • Meerjarenbegroting
 • Strategische plannen

Stap 2:
Prioriteer de gebouwen 

 • Vragenlijst beleving gebouw
 • Analyseren basisinformatie
 • Onderwijskundige concepten

Stap 3:
Combineer met ambitie en programma’s

 • Binnenklimaat
 • Verduurzamen
 • Onderwijskwaliteit
 • Onderwijsconcept

Stap 4:
Stem investeringen af met andere besturen en gemeente en transformeer het IHP naar gebiedsgebouwenplan. Ga hierbij uit van een gelijk kwaliteitsniveau voor alle gebouwen binnen 10 jaar en niet ad hoc besluiten over investeren.

Stap 5: 
Combineer het uitvoeren van onderhoud met renovatie, verduurzamen en eventuele nieuwbouw en integreer dit in plannen op gemeentelijk niveau.

Stap 6: 
Neem iedereen in deze aanpak mee: medewerkers en directies van scholen, Raad van Toezicht, andere besturen en de gemeente tot aan de gemeenteraad.